Switchboard Enclosure ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้า


  • CB Series_310x226px.png
    เราเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตู้สวิชบอร์ดยี่ห้อ TAMCO โดยตรงจากโรงงานมีตู้ขนาดมาตรฐาน หลายรุ่น หลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น- ตู้ CB IP40 เป็นตู้สำหรับกันฝุ่น เหมา...
Visitors: 26,809