ตู้สวิชท์บอร์ด แทมโก้

เราเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตู้สวิชบอร์ดยี่ห้อ TAMCO โดยตรงจากโรงงาน
มีตู้ขนาดมาตรฐาน หลายรุ่น หลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น
- ตู้ CB IP40 เป็นตู้สำหรับกันฝุ่น เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร
- ตู้ CB IP55 เป็นตู้สำหรับกันฝุ่นและน้ำ เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
- ตู้ CBS IP55 เป็นตู้สำหรับกันฝุ่นและน้ำ มีหลังคา ประตูหนึ่งชั้น
- ตู้ CBSG IP55 เป็นตู้สำหรับกันฝุ่นและน้ำ มีหลังคา ประตูสองชั้น มีกระจกชั้นนอก
- ตู้ CBSS IP55 เป็นตู้สำหรับกันฝุ่นและน้ำ มีหลังคา ประตูทึบสองชั้น
- ตู้ CX IP65 เป็นตู้สำหรับกันฝุ่นและน้ำ เชื่อมรอบ
- ตู้ประเภทตั้งพื้น เช่น MDB, LP, CS, Rack 19"
- ตู้สั่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า

 

Visitors: 26,809