ซีเล็คทีฟ แร็ค (Selective Rack System)

ซีเล็คทีฟ แร็ค
ชั้นวางสินค้า Selective Rack เป็นวิธีการเก็บสินค้าระบบ First In - First Out เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าบนพาเลท ชั้นวางสินค้าประเภทนี้สามารถรองรับน้ำหนักสินค้าได้ตั้งแต่ 1000 - 2000 กิโลกรัมต่อพาเลท ระบบการจัดเก็บนี้เหมาะกับสินค้าทุกๆ ประเภททั้ง Dry Storage และ Cold Storage และสามารถใช้ได้กับรถโฟรลิฟท์ทุกประเภท สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายขาย โทรศัพท์ 0-2902-0102-3 หรือ อีเมลล์ sales@tter.co.th

Visitors: 65,671