ไดร์อินแร็ค (Drive-in Racking System)

ไดร์อินแร็ค
ชั้นวางสินค้าไดร์อินแร็ค เป็นวิธีการเก็บสินค้าระบบ First In - Last Out โดยในแถวเดียวกันจะเป็นสินค้าเดียวกัน ระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้สินค้าที่มี SKU ไม่มากแต่มีจำนวนต่อ SKU มาก สินค้าที่วางจะมีน้ำหนัก 1000 - 2000 กิโลกรัมต่อพาเลท โดยสินค้าจะวางบนรางรับพาเลท ระบบนี้จะเหมาะกับสินค้าทุกๆ ประเภททั้ง Dry Storage และ Cold Stroage และสามารถใช้ได้ดีกับรถโฟรลิฟท์ประเภท Counter Balance หรือ Reach Truck

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายขาย โทรศัพท์ 0-2902-0102 - 3 หรือ อีเมลล์ sales@tter.co.th

Visitors: 80,394