แคนติลีเวอร์แร็ค (Cantilever Racking System)

แคนติลีเวอร์แร็ค
ชั้นวางสินค้าชนิดมีแขนยื่นออกมา สินค้าดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้กับการวางสินค้าที่มีรูปทรงยาวๆ เช่น ท่อเหล็ก, เหล็กแผ่นยาว, ไม้อัด, ท่อประปา เป็นต้น แขนที่ยื่นออกมาสามารถวางแผ่นเหล็ก ไม้อัด หรือ คานลึกเพื่อรองรับสินค้ากรณีมีสินค้าความยาวหลากหลายรูปทรง

การรับน้ำหนักสามารถออกแบบได้ตั้งแต่ชั้นละ 500 - 2000 กิโลกรัม และความยาวแขนได้ตั้งแต่ 300 - 1200 มม.

การนำไปใช้งานสินค้า สามารถใช้งานร่วมกับรถโฟรลิฟท์ทั่วไปหรือโฟรลิฟท์ชนิดสไลด์ข้าง

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายขาย โทรศัพท์ 0-2902-0102-3 หรือ อีเมลล์ sales@tter.co.th

Visitors: 82,421