วีเอ็นเอแร็ค (VNA Racking System)

วีเอ็นเอแร็ค (VNA Racking System)

เป็นชั้นวางสินค้าประเภท Selective Rack ที่ถูกออกแบบมาโดยเพิ่มเติมไกด์นำทางรถโฟรลิฟท์ติดอยู่ด้านล่าง การจัดเก็บสินค้าใช้จัดเก็บสินค้าทั่วไปเป็นระบบ First In - First Out เหมือนกับ Selective Rack แต่มีจุดเด่นที่สามารถจัดสินค้าได้สูงมากกว่า Selective Rack สามารถรองรับน้ำหนักสินค้าได้ระหว่าง 1000 - 2000 กิโลกรัมต่อพาเลท

รถโฟรลิฟท์สำหรับระบบดังกล่าว จะใช้รถแบบ VNA (Very Narrow Aisle) ซึ่งจะยกที่ความสูงได้ถึง 11-12 เมตร โดยตัวงาตักสินค้าจะสวิงซ้าย-ขวาได้ โดยไม่ต้องกลับรถในช่องทางวิ่ง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย โทรศัพท์ 0-2902-0102-3 หรือ อีเมลล์ sales@tter.co.th

Visitors: 80,398