พุชแบล๊คแร็ค (Push Back Racking System)

พุชแบล๊คแร็ค Push Back Racking System

ชั้นวางสินค้าชนิดมี Dolly หรือ โรลเลอร์ สำหรับวางพาเลท สินค้าดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้กับการวางสินค้าแบบ First In - First Out โดยที่รถไม่ต้องเข้าไปในช่องเหมือนกับไดร์อินแร็ค เหมาะสำหรับสินค้าทุกๆ ประเภท ยกเว้น สินค้าที่มีกำหนดอายุของสินค้า เช่น อาหาร เป็นต้น

การรับน้ำหนักสามารถออกแบบได้ตั้งแต่ 1000 - 2000 กิโลกรัมต่อพาเลท ความลึกตั้งแต่ 2-5 พาเลท และความสูงของชั้นได้ตั้งแต่ 2-6 ชั้น ชั้นวางสินค้าประเภทนี้สามารถใช้งานร่วมกับรถโฟรลิฟท์ทั่วไปหรือโฟรลิฟท์ Reach Truck ได้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย โทรศัพท์ 0-2902-0102-3 หรือ อีเมลล์ sales@tter.co.th

Visitors: 82,421