สไลด์แร็ค (Slide Racking System)

สไลด์แร็ค (Slide Racking System)

ชั้นวางสินค้าสไลด์แร็ค เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าแบบ First In - First Out โดยจะมีแผ่นลิ้นชักดึงเข้า-ออก สินค้าที่จัดเก็บส่วนมากจะเป็นแม่พิมพ์, อุปกรณ์อะไหล่ขนาดใหญ่ ระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้สินค้าที่มี SKU เดียวกัน และมีจำนวนต่อ SKU เดียวหรือไม่มาก สามารถรองรับน้ำหนักสินค้าได้ 1000 - 4000 กิโลกรัมต่อชั้น ระบบนี้จะเหมาะกับคลังสินค้า Dry Storage และสามารถใช้ได้ดีกับรถโฟรลิฟท์ประเภท Counter Balance, Reach Truck หรือ เครน ในการนำสินค้าเข้า-ออก

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย โทรศัพท์ 0-2902-0102-3 หรือ อีเมลล์ sales@tter.co.th

Visitors: 82,421