โฟลว์แร็ค Flow Racking System

โฟลว์แร็ค Flow Racking System

ชั้นวางสินค้าดังกล่าวถูกออกแบบมาจากพื้นฐาน Selective Rack และ Medium Rack โดยการเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน เช่น ชุดรางโรลเลอร์, โรลเลอร์, ระบบชะลอความเร็วพาเลท และระบบเบรคทางกล (Mechnical Stopper) โดยการเพิ่มจะทำให้ระบบดังกล่าวสามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นจากเดิม ระบบดังกล่าวใช้กับสินค้าที่เป็น First In - First Out โดยเหมาะกับ SKU มากๆ แต่จำนวนพาเลทต่อ SKU ไม่มาก

สามารถใช้กับสินค้า Dry Storage ได้ทุกๆ ชนิด แต่ไม่เหมาะกับการเก็บในห้องเย็น ระบบ Flow Rack สามารถใช้กับสินค้าได้ตั้งแต่ 50-200 กิโลกรัมต่อพาเลท และสามารถใช้ร่วมกับกล่องพลาสติกเพื่อเก็บอะไหล่ขนาดเล็ก

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย โทรศัพท์ 0-2902-0102-3 หรือ อีเมลล์ sales@tter.co.th

Visitors: 82,421